Retourneringsbeleid

Retourbeleid Smart Climate Services 

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien het modelformulier niet voorhanden is neem dan contact op met Smart Climate Services.
 3. Retouren zonder het juiste formulier worden niet geaccepteerd en kunt u op uw eigen kosten weer ophalen.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Formulier: download hier
Verzenden aan: info@smart-tilburg.nl

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient de consument zich, bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering, te houden aan de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen hoogstens de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 
 3. Artikelen mogen uitsluitend retour als deze in een ONGEOPENDE verpakking zit.
 4. Usb-Wifi modules worden NIET retour genomen, ook niet in ongeopende verpakking.
 5. Speciaal gemaakte producten of bestelde worden niet retour genomen.