Privacy & Cookies

Introductie & definities

Smart Climate Services heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Smart Climate Services. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Smart Climate Services, KvK nummer 83784551, gevestigd te Tilburg.

Onder de diensten van Smart Climate Services moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische, dan wel digitale diensten die Smart Climate Services aanbiedt, zoals haar (mobiele) website https://smart-climate-services.nl, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle producten en abonnementen die zij aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Smart Climate Services afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Smart Climate Services.

 

Cookiebeleid

Soorten cookies en doeleinden
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Smart Climate Services maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op de in dit document vermelde website en diensten van Smart Climate Services. Smart Climate Services vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Functionele cookies
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van Smart Climate Services te laten functioneren. Smart Climate Services gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd)
Cookies die het gebruik van de websites van Smart Climate Services analyseren, zodat Smart Climate Services de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Smart Climate Services gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Smart Climate Services gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Smart Climate Services anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking Cookies.

Tracking cookies
Met uw toestemming verzamelen Smart Climate Services en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Smart Climate Services en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers. Smart Climate Services gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

Social Media Cookies
Op de website van Smart Climate Services kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn en Youtube. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Smart Climate Services via social media direct kunnen delen met anderen. Smart Climate Services heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedIn, en YouTube.

Wij maken gebruik van het embedden van YouTube. Deze partij houdt bij het bekijken van deze video’s via onze website ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

 

Instellingen aanpassen

Aanpassen cookies instellingen
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup of banner te zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. 

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Smart Climate Services en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Smart Climate Services verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waar deze zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookie beleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door Smart Climate Services zelf.

Opslag & beveiliging van gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Smart Climate Services; de website database of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

Websites van derden
Wanneer u op de website of in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Smart Climate Services. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Smart Climate Services niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Smart Climate Services is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

Inschakeling van derden
Smart Climate Services kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Smart Climate Services zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

Doorgifte andere landen
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan je gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Smart Climate Services je gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Smart Climate Services is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

Leeftijd
U garandeert Smart Climate Services dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dien u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen hebt.

Inzage & correctie
Het is mogelijk om een e-mail sturen aan info@smart-climate-services.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Smart Climate Services uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Smart Climate Services op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging cookie & privacy beleid
Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van Smart Climate Services wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacybeleid en het gerelateerde cookiebeleid van Smart Climate Services regelmatig te raadplegen.

Contact
Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u graag contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 1 december 2023